Zastavme společně zlo v dětských životech.

Podpořme 250 Kč práci EPP na školách.

Podpořme přítomnost EPP (externích pracovníků prevence a rizikového chování) na školách. Odhalme a zastavme společně s nimi příběhy násilí, zneužívání, týrání a sebedestruktivního chování dětí a mládeže. Pomozme zastavit zlo v dětských životech.

Zastavme společně zlo v dětských životech.

Podpořme práci EPP na školách.

Podpořme přítomnost EPP (externích pracovníků prevence a rizikového chování) na školách. Odhalme a zastavme společně s EPP příběhy násilí, zneužívání, týrání a sebedestruktivního chování dětí a mládeže. Pomozme zastavit zlo v dětských životech.

Slovo EPP
Tomáše Řeháka

„Děti a mládež se mi dvacet šest let kariéry externího pracovníka prevence svěřují s šokujícími příběhy jejich současného života. Prožívají opravdu závažné a zlé životní zkušenosti a trápení. V kampani ZASTAV ZLO spolu s ostatními pracovníky odkrýváme, co se v křehkých dětských životech občas odehrává, s čím se v praxi našich přednášek a aktivit setkáváme a jaké zlo v životech dětí můžeme společně zastavovat. Zvu tě, abys toho byl/a součástí. Podpoř prosím práci EPP na školách.

Tomáš Řehák

uznávaný EPP programů prevence o nemoci AIDS, sexu a partnerství
ředitel organizace ABATOP, z.s.

Slovo EPP
Tomáše Řeháka

„Děti a mládež se mi dvacet šest let kariéry externího pracovníka prevence svěřují s šokujícími příběhy jejich současného života. Prožívají opravdu závažné a zlé životní zkušenosti a trápení. V kampani ZASTAV ZLO spolu s ostatními pracovníky odkrýváme, co se v křehkých dětských životech občas odehrává, s čím se v praxi našich přednášek a aktivit setkáváme a jaké zlo v životech dětí můžeme společně zastavovat. Zvu tě, abys toho byl/a součástí. Podpoř prosím práci externích pracovníků prevence a rizikového chování na školách.

Tomáš Řehák

uznávaný EPP programů prevence o nemoci AIDS, sexu a partnerství
ředitel organizace ABATOP, z.s.

O kampani
ZASTAV ZLO

Obsah kampaně

Vyprávíme příběhy EPP (externích pracovníků prevence a rizikového chování), kteří na školách odhalují šokující případy zla v životě dětí a mládeže v naší zemi. Díky jejich přítomnosti na školách byly zastaveny různé formy násilí, zneužívání, týrání a sebevražedného chování.

Cíl kampaně

Kampaň ZASTAV ZLO má za primární cíl vybrat 250 tisíc Kč na práci EPP pro školní rok 2021/22. Důvodem je, aby se udržela stávající přítomnost EPP na školách, počet programů i EPP v čase rostl a tím se objevilo a zastavilo ještě více případů zla páchaného na dětech a mládeži. Sekundárním cílem kampaně je o této nepříliš známé skutečnosti práce EPP a příběhů dětí veřejnost informovat, aby se mohla ke kampani přidat svou podporou.

Práce EPP na školách

EPP dnes zasahují svými programy na školách přibližně 140 tisíc žáků ročně, což je 10 % populace dětí a mládeže ČR. Děti a mládež se EPP často svěřují a tím se odhalují případy zla v jejich životech, kdy je nutné zasáhnout a ubližování dětí zastavit. Takové situace se dějí, když jsou EPP na školách nebo volnočasových klubech se svými programy. EPP hrají s dětmi různé interaktivní hry a přednášejí lekce prevence, etiky a lidských hodnot. Jejich cílem je dávat dětem a mládeži navigaci do života v podobě hodnot, morálního přesvědčení a chránit je tak od zla, které mohou zakoušet zcela zbytečně. Více o jejich práci naleznete v sekci Vše o práci EPP.

Příběhy dětí

Odhal zlo a projdi si příběhy dětí, které jsou založené na skutečných událostech.

Příběhy dětí

Odhal zlo a projdi si příběhy dětí, které jsou založené na skutečných událostech.

Financování kampaně

Kampaň ZASTAV ZLO a práci EPP na školách financuje F-nadace (6. největší nefiremní nadace v ČR za rok 2020 dle objemu poskytnutých peněžních prostředků).

Příběhy dětí a mládeže

Příběhy dětí a mládeže jsou prezentovány na základě skutečných událostí. Jedná se o výpověď EPP na školách. Obsah příběhů je upraven dle GDPR a české legislativy ochrany osobních údajů.

Výtěžek sbírky

Režijní náklady kampaně jsou v plné výši hrazené F-nadací, kde 100 % vybrané částky ve sbírce poputuje na práci EPP na školách ve školním roce 2021/22.